Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały sporządzone z największą starannością. Pomimo tego nie możemy zagwarantować kompletności, poprawności ani aktualności naszych treści zamieszczonych na tych stronach i w związku z tym nie przejmujemy odpowiedzialności za nie. Jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych zewnętrznych informacji, ani badania okoliczności, które mogą wskazywać na działania niezgodne z prawem. Nie dotyczy to, według ogólnych przepisów, zobowiązań do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji. W tym przypadku odpowiedzialność powstaje dopiero w momencie, gdy znany jest bezprawny charakter zamieszczonych treści. W sytuacji ujawnienia naruszeń prawa usuniemy te treści niezwłocznie.

 

Odpowiedzialność za zewnętrzne treści i odnośniki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron osób trzecich, na treści których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za zewnętrzne treści.

Za treści zamieszczone na powiązanych stronach odpowiada zawsze dany administrator tych stron. W momencie zamieszczania odnośników sprawdzano powiązane strony pod kątem możliwych naruszeń prawa. Takowych w momencie zamieszczanie odnośników nie stwierdzono. Jednak stała kontrola treści zamieszczonych na powiązanych stronach, bez konkretnych oznak naruszeń prawa, jest niemożliwa. W sytuacji ujawnienia naruszeń prawa usuniemy te odnośniki niezwłocznie.

 

Prawo autorskie i znaki firmowe

Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora wzgl. twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest wyłączenie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Treści na tej stronie niepochodzące od administratora zostały oznaczone jako treści osób trzecich, uwzględniając prawa autorskie osób trzecich. Prosimy o stosowną informację, jeśli dostrzegą Państwo naruszenie praw autorskich na naszych stronach. Po ujawnieniu naruszeń prawa usuniemy te treści niezwłocznie.

Wszystkie użyte na tych stronach znaki towarowe są prawnie chronione, o ile nie podano inaczej. Dotyczy to przede wszystkim logotypów i znaków firmy eduPay Polska oraz aplikacji Finanse Rad Rodziców. Marki, nazwy i zdjęcia produktów oraz logotypy użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji produktów i mogą być zarejestrowanym znakiem towarowym poszczególnych producentów. Użyte nazwy marek i produktów są znakami handlowymi, znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.