Finanse Rad Rodziców – 1 rok szkolny

10,00 

Finanse Rad Rodziców to aplikacja internetowa służąca do zarządzania finansami rad rodziców oraz gwarantująca przejrzystość i bezpieczeństwo.

Finanse Rad Rodziców to aplikacja internetowa do zarządzania finansami rad rodziców.
Ułatwia radom rodziców prowadzenie i dokumentowanie swojej gospodarki finansowej z zachowaniem pełnej przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego oraz umożliwia wszystkim rodzicom danej szkoły bezpośredni dostęp do związanych z tym procesem informacji.

Zalety aplikacji:

  • Prowadzenie księgowości zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości
  • Przejrzyste zestawienie stanu finansów i sposobu wydatkowania środków
  • Nowoczesne metody płatności oraz automatyczna ewidencja wpłat
  • Łatwa komunikacja między rodzicami a radą rodziców
  • Minimalizacja ręcznych czynności administracyjnych
  • 30-dniowy okres testowy dla nowych klientów

Podana cena jest ceną netto i dotyczy jednego ucznia na rok szkolny.
Umowa może zostać zawarta w każdym momencie i obowiązuje na dany rok szkolny. Za rok szkolny przyjmuje się okres od 1 września do 30 września kolejnego roku. Rozwiązanie umowy możliwe jest każdorazowo do 30 września. Przy zamówieniu należy podać całkowitą ilość uczniów w szkolę.